All that Remains to be Seen

All that Remains to be Seen

Da. dokumentar fra 2022. Når Silas ikke lenger klarer å se forskjell på vennene i skolegården, innser Christina at han snart mister synet, slik også hun gjorde på hans alder.

Dokumentar