Dozhd – The Last Independent Channel in Russia

Dozhd – The Last Independent Channel in Russia

Fr. dokumentar fra 2016. Journalistene i den uavhengige russiske TV-kanalen Dozjd, stadig under større press fra myndigheter og Putin-tilhengere, tar oss med på innsiden av jobben.