Hostile

Hostile

Br. dokumentar fra 2022. Storbritannia oppleves av flere som et stadig mer fiendtlig samfunn, hvor migranter behandles så dårlig at de til slutt forlater landet frivillig.

Dokumentar