Film

Hver søndag hos mor

Medvirkende

Gisken Armand

Julie

Celine Engebrigtsen

Jenny

John Sigurd Kristensen

Arne

Jørgen Langhelle

Fredrik

Mona Malm

Mor

Ove Christian Owe

Jonas