Monster Croc Invasion

Monster Croc Invasion

I Costa Rica har man sett et økende antall skadde og drepte etter krokodilleangrep. Den anerkjente reptileksperten Paul Bedard leder et prosjekt som skal løse problemet.

Dokumentar