Surviving Sex Trafficking

Surviving Sex Trafficking

Am. dokumentar fra 2021. Fem kvinner deler sine historier om hvordan de ble ofre for menneskehandel, tvunget inn i prostitusjon og utsatt for seksuelle overgrep.

Dokumentar