The Hunt for Britain’s Slave Gangs

The Hunt for Britain’s Slave Gangs

Br. dokumentar fra 2019. Vi følger politiet i deres arbeid med å avdekke den største menneskehandelssaken i Storbritannia, der en rekke arbeidsinnvandrere er utnyttet som slaver.

Dokumentar