Distriktsnyheter Midtnytt

Distriktsnyheter Midtnytt

NRK2, Fre 11. jan 05:25 - 05:35, reprise

Nyheter

Distriktsnyheter Trøndelagsfylkene.