IQ i fare

IQ i fare

NRK2, Lør 16. feb 02:03 - 03:00, reprise

Dokumentar, Helse, Frankrike

Hormonforstyrrande kjemikal påverker menneskehjernen, og foster er spesielt sårbare. Slike stoff viser seg å kunne gje lågare intelligens, autisme og åtferdsvanskar.