Distriktsnyheter Midtnytt

Distriktsnyheter Midtnytt

NRK2, Ons 12. juni 05:10 - 05:20, reprise

Nyheter

Distriktsnyheter Trøndelagsfylkene.