Distriktsnyheter Midtnytt

Distriktsnyheter Midtnytt

NRK2, Tor 20. juni 10:30 - 10:40, reprise

Nyheter

Distriktsnyheter Trøndelagsfylkene.