Distriktsnyheter Midtnytt

Distriktsnyheter Midtnytt

NRK2, Tir 18. juni 04:20 - 04:30, reprise

Nyheter

Distriktsnyheter Trøndelagsfylkene.