Distriktsnyheter Midtnytt

Distriktsnyheter Midtnytt

NRK2, Tor 20. juni 05:20 - 05:30, reprise

Nyheter

Distriktsnyheter Trøndelagsfylkene.