Distriktsnyheter Midtnytt

Distriktsnyheter Midtnytt

NRK2, Forrige onsdag 05:10 - 05:15, reprise

Nyheter

Distriktsnyheter Trøndelagsfylkene.