Distriktsnyheter Midtnytt

Distriktsnyheter Midtnytt

NRK2, Fre 16. aug 05:05 - 05:15, reprise

Nyheter

Distriktsnyheter Trøndelagsfylkene.