Distriktsnyheter Midtnytt

Distriktsnyheter Midtnytt

NRK2, Forrige mandag 05:10 - 05:20, reprise

Nyheter

Distriktsnyheter Trøndelagsfylkene.