Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden

Krimdrama • Storbritannia • Sesong 16, Episode 16

Man 20. jan 17:10 - 18:00 • repriseNRK2
Gina er travelt oppteken før bryllaupet med Phil og tilset ein vikar, men det oppstår forviklingar da eit smykke forsvinn frå Aidensfield Arms.

Sesonger og episoder

Sesong 16
  • Sesong 7
  • Sesong 8
  • Sesong 9
  • Sesong 10
  • Sesong 11
  • Sesong 12
  • Sesong 13
  • Sesong 14
  • Sesong 15
  • Sesong 16
  • Sesong 17
  • Episode 1 - C'est la Vie
    Krimdrama, S16:E1

    Ein framand som kjem til Aidensfield blir innblanda i ei bilulykke, og det kjem for ein dag at han har levd eit kriminelt liv. Sjukepleiaren Carol Cassidy får problem med ektemannen til ei alvorleg sjuk kvinne.

  • Episode 2 - Old Scores
    Krimdrama, S16:E2

    Sinna kjem i kok i Aidensfield då ein dømd valdtektsmann vender tilbake til byen. Rob vert overraska av ei tidlegare venninne, og ein gammal venn treng hjelp av Peggy for å kome seg på føtene att.

  • Episode 3 - Intelligence Matters
    Krimdrama, S16:E3

    Det er mistanke om at ein russisk spion er på ferde, og Ashfordly-politiet får mellom anna hjelp frå den britiske etterretningstenesta til å gripe mannen. Peggy trur ho er på sporet av eit mord og ber David om hjelp.

  • Episode 4 - Please Please Me
    Krimdrama, S16:E4

    Bilen til Peggy vert stolen - med Deefer i bagasjerommet. Rosie vert oppvarta av ein kar, men ho likar han ikkje. Diverre for Rosie er han av dei som ikkje tek nei for eit nei. Gina overtalar Phil til å kome fram med kjenslene sine.

  • Episode 5 - Memoirs of a Fighting Man
    Krimdrama, S16:E5

    Ein tjuv vert skoten av ein dekorert krigshelt, men under etterforskinga dukkar det opp ein løyndom frå fortida. Bernie har pengeproblem med verkstaden, noko som uroar Rosie, men Peggy veit råd. Carol Cassidy må ta seg av ei gravid tenåringsjente.

  • Episode 6 - Pretty Woman
    Krimdrama, S16:E6

    Ei lokal skjønnheitsdronning får eit trugsmål mot seg. Peggy er ute med fleire pek - denne gongen gjeld det bookmakarane. Politikonstabelen Geoff Younger endrar haldninga si og vert strengare i tenesta.

  • Episode 7 - Stumped
    Krimdrama, S16:E7

    Det er den årlege cricketkampen mellom Aidensfield og Scarsdale, og medan teamet i Aidensfield tenkjer strategi, er Scarsdale opptekne av korleis dei kan øydeleggje Aidensfield sine vinnersjansar. Ein farleg gjengleiar held Rob fanga.

  • Episode 8 - Little White Lies
    Krimdrama, S16:E8

    Ein ung gut er på rømmen på heiane, og folk i Aidensfield er urolege for kva som kan hende han. Phil og Gina har romantiske planar for Rob, medan Peggy og David har økonomiske problem. Ashfordly politistasjon har eit leitt åtak frå skadedyr.

  • Episode 9 - Hearts and Flowers
    Krimdrama, S16:E9

    Innbyggjarane i Aidensfield ynskjer å arrangere ei blomsterutstilling, men kan ikkje bli samde om korleis. Plutseleg høyrest eit skot, og systera til Joyce Jowett, den tekkelege Sally, vert råka. Kan skotet ha vore meint for ein annan?

  • Episode 10
    Krimdrama, S16:E10

    Jo Miller og kjærasten, Greg Parsons, kjem til Aidensfield for å organisere ein demonstrasjon for fred. Men demonstrasjonen går ikkje fredeleg for seg.

  • Episode 11
    Krimdrama, S16:E11

    Faren til den svenske seglaren Larson er død. Han ynska å bli gravlagt på havet. Men medan dei venter på skipet som skal ta kista ut på sjøen, oppdagar David eit pustehol i kistelokket.

  • Episode 12 - Vendetta
    Krimdrama, S16:E12

    Blaketon vert angripen på Aidensfield Arms då han hjelper ein kvinneleg gjest på jakt etter sonen sin. Det er Peggys fødselsdag, men ho går på stemnemøte med ein gammal flamme i staden for å møte David.

  • Episode 13 - Sleeping Dogs
    Krimdrama, S16:E13

    Bernie trur han er i ferd med å arve ein god slump pengar då ein uventa person dukkar opp og vil ha sin del. Ein rasande far oppdagar at dottera hans har fått barn utan at han har visst noko om det. Folk i Aidensfield ventar spent på nytt om Bellamy.

  • Episode 14
    Krimdrama, S16:E14

    Rob Walker og Carol Cassidy har mistanke om at ei kvinne vert mishandla, men det er vanskeleg å få henne til å vedgå det. Nokre ungar lurer Younger medan Phil og Gina har gode nyhende.

  • Episode 15 - Seeds of Destruction
    Krimdrama, S16:E15

    Ein radiojournalist kjem på vitjing til Aidensfield og får god oppvarting, sidan alle gjerne vil komme på radio. Gina har det travelt før bryllaupet, og ansvaret for Aidensfield Arms tyngjer henne.

  • Episode 16 - No Laughing Matter
    Krimdrama, S16:E16

    Gina er travelt oppteken før bryllaupet med Phil og tilset ein vikar, men det oppstår forviklingar da eit smykke forsvinn frå Aidensfield Arms.

  • Episode 17 - Out of Africa
    Krimdrama, S16:E17

    Jim Brady har komme attende frå Afrika. Det er mange som gjerne vil gje han ein lærepenge. Men vil dei gå så langt at dei skyt mot han?

  • Episode 18 - The Dreams That You Dream
    Krimdrama, S16:E18

    Bryllaupsdagen til Gina og Phil nærmar seg og heile byen er engasjert. Lord Ashfordly har lova bryllaupsfest i Ashfordly Hall, og alt ligg vel til rette. Kan noko gå gale?

  • Episode 19 - Mind Games
    Krimdrama, S16:E19

    Ein privatdetektiv, Peter Barton, blir funne drepen. Walker må avlyse stemnemøtet med Cassidy for å etterforske saka. Kan dødsfallet vere eit resultat av Bartons nysgjerrige nase?

  • Episode 20 - The Medium Is the Message
    Krimdrama, S16:E20

    Bellamy køyrer nesten over ein fyllik. Mannen er skikka for glattcella, men Miller lar det vere. Fyllefanten er nemleg far til Younger.

  • Episode 21 - One Small Step
    Krimdrama, S16:E21

    Innbyggjarane i Aidensfield samler seg for å sjå månelandinga på tv. Peggy Armstrong hevdar at landinga er ein bløff og at ho har bevis. Og om nokon veit alt om ein bløff, er det Peggy.

  • Episode 22 - Troubled Waters
    Krimdrama, S16:E22

    Emily Merryweather har nyleg vorte enkje for andre gong. Sist gong gifta ho seg att etter berre tre månader, og no verkar det som ho tek sikte på å bli fru Bernie Scripps.

  • Episode 23 - Where There's Smoke
    Krimdrama, S16:E23

    David les ein artikkel om Hugh Hefner i eit magasin nokon gløymde i taxien. Han bestemmer seg for å få seg ein kåk som Hefner, noko Peggy ikkje likar i det heile tatt.

  • Episode 24 - Laying the Ghost
    Krimdrama, S16:E24

    Frances Elliott har nettopp kome til Aidensfield og held seg mykje for seg sjølv. Difor er ho ikkje særleg populær hos naboane. Joyce Jowett mistenkjer henne for å skjule ein baby.