Grenseland

Grenseland

Dokumentar, Spesial • Norge

Tor 30. jan 20:50 - 21:25 • repriseNRK2
Vi møter reineierfamiliene Pavall og Blind-Svensson som bor på hver sin side av grensen mellom Norge og Sverige. De lever også i grenseland for å kunne drive med reinsdrift fordi kongeørn, jerv og gaupe tar mye rein.