Chicago Fire
trailer

Chicago Fire

Viasat Series, Tir 17. sept 19:15 - 20:00

7.9 IMDb, Action, Drama, USA, Sesong 3, Episode 5

Casey må handtere følgjene av skilsmissa til søstera Christie. Samtidig finn Dawson og Mills seg til rette i dei nye rollene sine på Stasjon 51. Brett kan ikkje bestemme seg for om ho vil forlate Chicago.

Sesonger og episoder

Sesong 3
 • Sesong 1
 • Sesong 2
 • Sesong 3
 • Sesong 4
 • Sesong 5
 • Sesong 6
 • Sesong 7
 • Episode 1 - Always
  Action, Drama

  Seks veker er gått, og mannskapa er framleis sterkt prega etter tapet av Shay. Mills kom lettere skada frå eksplosjonen, og er no tilbake på jobb. Men kor har det blitt av Severide? Casey tar på seg oppgåva med å spore han opp.

 • Episode 2 - Wow Me
  Action, Drama

  Severide kjem tilbake til brannstasjon 51. Men han er ikkje seg sjølv, og Dawson gleder seg difor til å starte ved Austin brannstasjon. Samtidig lærer Mills meir om familien til faren sin.

 • Episode 3 - Just Drive the Truck
  Action, Drama

  Det blir bråk mellom brannstasjon 51 og Austin brannstasjon når to brannbilar kolliderer under utrykking. Samtidig har Boden ein plan for korleis Dawson skal få godkjenninga si, men det kostar.

 • Episode 4 - Apologies Are Dangerous
  Action, Drama

  Dawson må lære seg å vere profesjonell i lag med Casey på arbeid. Mills må innsjå at framtida hans ikkje er i brannvesenet. Severide taklar problema sine på ein uventa måte.

 • Episode 5 - The Nuclear Option
  Action, Drama

  Casey må handtere følgjene av skilsmissa til søstera Christie. Samtidig finn Dawson og Mills seg til rette i dei nye rollene sine på Stasjon 51. Brett kan ikkje bestemme seg for om ho vil forlate Chicago.

 • Episode 6 - Madmen and Fools
  Action, Drama

  Casey hjelper systera si og konfronterer den korrupte mannen hennar. Brett gjer meir enn det som er venta av ho for å hjelpe ei mor i naud. Mills lærer seg eit og anna om ulovleg privatetterforsking, medan Dawson byrjar å trene med Herrmann.

 • Episode 7 - Nobody Touches Anything
  Action, Drama

  Den skadde eigaren blir berga ut av kjellaren av eit brennande hus. Han tviheld på ein mistenkjeleg boks, og Severide må be om vidare etterforsking. Molly's II treng sårt ein god kokk.

 • Episode 8 - Chopper
  Action, Drama

  Eit helikopter eksploderer i eit tett folketett strok. Vrakdelar ligg spreidde. Brannmannskapet kjem til staden medan liv enno står i fare. Midt i galskapen blir Brett tvinga opp i eit hjørne av ein farleg mann.

 • Episode 9 - Arrest in Transit
  Action, Drama

  Forholdet mellom Casey og Dawson blir sett på ein prøve når teamet må ta hand om ein trailer som lek saltsyre midt i eit travelt vegkryss. Samstundes får Severide vite meir om fortida til Brittany, medan Mouch har problem med damene.

 • Episode 10 - Santa Bites
  Action, Drama

  Brannmannskapet må setje alle klutar til for å berge liva til eit par som er innestengde i eit brennande hus. Hendinga får eit underleg etterspel. Samstundes førebur Boden seg på eit nytt familieliv, medan samanblandinga av livet på arbeid og heime driv Casey og Dawson frå kvarandre.

 • Episode 11 - Let Him Die
  Action, Drama

  To av brannmannskapet blir meldt sakna etter eit rutineoppdrag, og politiet må leie leiteaksjonen. Samstundes må Casey og Dawson finne ut korleis dei skal balansere arbeid og privatliv. Alt er kanskje ikkje som det skal med den nyfødde babyen til Boden og Donna, og dessutan får dei overraskande b...

 • Episode 12 - Ambush Predator
  Action, Drama

  Severide og Dawson finn spor som tyder på at ein brann i eit varelager kan vere knytt til brannen som tok livet av Shay. Presten Orlovsky blir offer for ei alvorleg bilulukke. Far til Boden kjem på besøk, men er litt for ivrig med å gje råd.

 • trailer
  Episode 13 - Three Bells
  Action, Drama

  Det kjem fram nye spor i saka om brannen som drap Shay. Eit av dei leier Severide til ei uventa kjelde som kan gje relevant informasjon. Samstundes får alle eit høve til å minnest Shay når systera Megan kjem på besøk.

 • Episode 14 - Call It Paradise
  Action, Drama

  Mills og Brett gjer alt dei kan for å finne ein sakna tenåring, men blir hindra av været. Resten av brannstasjonen er barnevakter for eit forlate spedbarn.

 • trailer
  Episode 15 - Headlong Toward Disaster
  Action, Drama

  Pat Pridgen kjem inn som vikar for Boden, som har mykje å takle privat. Leiarstilen til Pidgen skaper spenningar. Brett kjem tettare på ei jente ho ein gong redda. Casey møter ei ny kvinne, men det leier raskt til forviklingar.

 • Episode 16 - Red Rag the Bull
  Action, Drama

  Pridgen får kritikk etter ein brann for eit feilgrep som han skylder på Casey. Severide tar på seg å rette opp i problema. Pridgen ber om hjelp frå Welch, som må velje mellom å passe inn på brannstasjonen og å følgje ordre frå sjefen. Mouch får vite at donasjonen hans til ein fertilitetsklinikk r...

 • trailer
  Episode 17 - Forgive You Anything
  Action, Drama

  Severide ber Boden om å hjelpe Scott Rice, ein gamal ven som trenger ein ny sjanse hos brannvesenet. Casey og Otis har sine tvil. Brett og Dawson finn ut at dei treng ein skikkeleg kveld på byen.

 • trailer
  Episode 18 - Forgiving, Relentless, Unconditional
  Action, Drama

  Herrmann reddar ein smårolling frå ein storbrann. Omstenda er så spesielle at han bestemmer seg for å leite etter faren til ungen og finne ut kva som eigentleg skjedde. Severide prøver å finne att gamle vener frå ungdomstida, medan Mills får overraskande nytt. Forholdet mellom Cruz og Brett kjem ...

 • trailer
  Episode 19 - I Am the Apocalypse
  Action, Drama

  Livsfarlege kjemikaliar har leke inne i ei fabrikkbygning. Mange av arbeidarane blir berga, men fleire av dei har pusteproblem og må fraktast til sjukehus. Enda verre blir det når ein pasient på sjukehuset viser seg å vere ein sjølvmordsbombar som også påstår han er smitta av ein dødeleg sjukdom.

 • trailer
  Episode 20 - You Know Where to Find Me
  Action, Drama

  Mills prøver desperat å berge livet til ein sjåfør som ligg alvorleg skada i eit bilvrak etter ei ulukke. Casey hjelper til med å pusse opp ein strippeklubb, men blir etter kvart mistenksam til eigaren. Hermann, Otis, Cruz og presten Orlovsky prøver å få hockeylaget sitt klart for turnering, men ...

 • trailer
  Episode 21 - We Called Her Jellybean
  Action, Drama

  Ein brann knytt til ei valdtekt og eit mordforsøk krev innsats frå spesialavsnittet i politiet. Det liknar ei ti år gamal sak som dei enno ikkje har klara opp. Benson kjem reisande frå New York for å hjelpe til med etterforskinga. Severide må rydde opp i mistillit mellom medarbeidarane sine, meda...

 • trailer
  Episode 22 - Category 5
  Action, Drama

  Casey risikerer livet når han undersøker dei lyssky affærane til Jack Nesbitt. Boden må skape semje blant medarbeidarane sine, medan Severide blir usikker på si eiga dømekraft. Ein farleg lagerbrann kjem ut av kontroll og trugar brannmannskapet, og Boden og Cruz må berge sine eigne.

 • trailer
  Episode 23 - Spartacus
  Action, Drama

  Casey risikerer livet når han undersøker dei lyssky affærane til Jack Nesbitt. Boden må skape semje blant medarbeidarane sine, medan Severide blir usikker på si eiga dømekraft. Ein farleg lagerbrann kjem ut av kontroll og trugar brannmannskapet, og Boden og Cruz må berge sine eigne.