Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden

Krimdrama • Storbritannia • Sesong 14, Episode 4

Tor 10. okt 17:10 - 18:00 • repriseNRK2
Blaketon kjem i ein kompromitterande situasjon når politiet etterforskar eit ran i eit varehus, eit ran som Blaketon veit noko om. David får ein ny hobby og samstundes ein del trøbbel.
0
0

Sesonger og episoder

Sesong 14
 • Sesong 7
 • Sesong 8
 • Sesong 9
 • Sesong 10
 • Sesong 11
 • Sesong 12
 • Sesong 13
 • Sesong 14
 • Episode 1 - Money, Money, Money
  Krimdrama

  Ein nykomar skapar uro på Ashfordly politistasjon. Rob Walker er oppvaksen i Aidensfield, men familieforholda var langt fra perfekte. Far hans, til dømes, heldt seg ikkje alltid på den rette sida av loven.

 • Episode 2 - Secrets and Lies
  Krimdrama

  Innbyggjarane i Aidensfield vert terroriserte av ein utpressar, og politibetjent Merton er ikkje særleg imponert over etterforskingsmetodane til den kjekke nykomaren Rob Walker.

 • Episode 3 - Fakers and Frauds
  Krimdrama

  Ryktet til politiet står på spel når ein av dei vert mistenkt for å stå bak ein serie innbrot i Aidensfield. Vernon har stadig nye forretningsidear - no er det kunsten han kastar seg over.

 • Episode 4 - The Happiest Day
  Krimdrama

  Blaketon kjem i ein kompromitterande situasjon når politiet etterforskar eit ran i eit varehus, eit ran som Blaketon veit noko om. David får ein ny hobby og samstundes ein del trøbbel.

 • Episode 5
  Krimdrama

  Merton må tilkalle etterforskarar frå sentralt hald da kroppen til ein bonde vert funnen hengande i eit gjerde. Vernon syner fantasi når det gjeld å imponere komiteen som har med drosjelisensane å gjere, men i prosessen kjem han på kant med Blaketon.

 • Episode 6 - Wrecked
  Krimdrama

  Bellamy blir offer for hemnlyst og konfronteres med vonde minne. Slektningar på besøk omringar lord Ashfordly, medan Vernon startar ei verksemd med skrota bilar.

 • Episode 7 - Say It with Flowers
  Krimdrama

  Merton trur at sprengstoff frå ein lokal flyplass er knytt opp til eit ran, men han kan ikkje gjere noko da ein høgre politioffiser set foten ned. Vernon ser ein sjanse til å tene pengar da David kjem over ei sjeldan plante i blomstershowet i Aidensfield.

 • Episode 8 - Precious Stones
  Krimdrama

  Væpna ranarar snappar diamantane frå halsen til ei kvinne, og Merton treng hjelp til å fakke tjuvane. Ben og Liz deler uventa nyhende, medan David nyt å vere vidgjeten.

 • Episode 9 - Buried Secrets
  Krimdrama

  Ein tidlegare offiser i hæren vert funnen død i heimen sin, og mistanken fell på den pengefikserte kona hans. Rosie vert meir ettertrakta enn ho likar etter ein blind date.

 • Episode 10 - Stormy Weather
  Krimdrama

  Ein pensjonert politimann vert drepen medan han freistar rømme til Spania med ei mystisk kvinne. Merton får den tunge oppgåva å fortelje enkja om både dei tragiske og pikante detaljane. Vernon har planar om raske pengar ved pokerbordet.

 • Episode 11 - Who's Sorry Now
  Krimdrama

  Ein ny dokter kjem til Aidensfield, og Merton vert sett under press når Jenny er overtydd om at han er utru.

 • Episode 12 - In Sickness and in Health
  Krimdrama

  Ei kidnappingssak skapar kaos i Vernons planar for bryllaupet til Liz og Ben, medan Helens draumar om ein ny start for henne og Matt ikkje ser ut til å vere liv laga. Jenny er glad for diagnosen ho har fått, men ektemannen Dennis får eit vanskeleg val, han må velje mellom kona og karrieren som po...

 • Episode 13 - In the Bleak Midwinter
  Krimdrama

  Veteransongaren og keyboard-musikaren Alan Price har ei gjesterolle som leiaren for eit jazzband som har sett betre dagar. Dei kjem til Aidensfield for å spele på landsbyens konsert. På vegen dit tar Rio Trio med ein haikar, ei kvinne med eit barn.

 • Episode 14
  Krimdrama

  Walker blir konfrontert med si eiga fortid når han set i gang ei uoffisiell etterforsking av ein serie valdelege ran i Aidensfield-området. Ei mystisk dame dukkar opp i landsbyen og lagar trøbbel for både den eine og den andre.

 • Episode 15 - Icon
  Krimdrama

  Bellamy og Walker jaktar på eit parti stolne russiske ikon og mistenkjer ein person som vart overfalle på puben i Aidensfield. Vernon kastar seg inn i ein ny tankelaus plan når han møter ein italiensk trøffelseljar.

 • Episode 16 - Golf Papa One Zero
  Krimdrama

  Ein ny politimann kjem til stasjonen i Aidensfield, og han har med seg ei mengd radikale idear frå tida si i byen. Dei andre på politistasjonen synest ikkje om desse nye ideane.

 • Episode 17 - The Long View
  Krimdrama

  Samtidig som ein mann blir funnen død på stranda, blir Walker tilbydd informasjon om eit planlagt innbrot. Miller vil helst ikkje bli blanda inn. Bernie er i elendig humør, og mange er urolege for helsa hans.

 • Episode 18 - A Wolf in Sheep's Clothing
  Krimdrama

  Kemneren kjem på besøk til Aidensfield, og det skaper panikk. Særleg dei tvilsame og mangelfulle avtalane til Vernon toler dagslyset dårleg. Samtidig vil Bellamy imponere Miller ved å ordne opp på eiga hand.

 • Episode 19 - Friends and Relations
  Krimdrama

  Clare kjem under mistanke etter at ein vill fest endar med tragedie og eit narkorelatert dødsfall. Walker var med på festen og får ein reprimande frå Miller. David får problem når tanta hans, Peggy, kjem til Aidensfield.

 • Episode 20 - Off the Rails
  Krimdrama

  Ei kriminell bølgje råkar togstasjonen i Ashfordly når fleire godsvogner forsvinn på mystisk vis. Dette gjev politiet ei vanskeleg sak å løyse, men ein sandwich kan vise seg å vere eit særs viktig spor.

 • Episode 21 - Rustlers and Hustlers
  Krimdrama

  Ei ung jente vert skadd i ei rideulukke, og politiet kjem over ein uhyggeleg serie med tjuveri av dyr. Oscar oppdagar at Peggy og David planlegg ei pokerturnering i Aidensfield Arms, og difor vert dei nekta å kome inn i puben.