Formel for kjærleik

Formel for kjærleik

Dokumentar, Spesial • Tyskland

Forrige fredag 19:00 - 19:55 • repriseNRK2
Kjærleik er meir enn berre kjensler. Denne sterke krafta påverkar både kroppen og hjernen, men kva fortel vitskapen om kjærleik?