Mutant Planet

Vitenskap • Frankrike • Japan • New Zealand • USA

Søn 28. jun 00:40 - 01:35Animal Planet
Borneos 130 millioner år gamle jungel er leveområde for små skogspattedyr, merkelige symbioser mellom planter og dyr samt verdens mest sjeldne ape.