Sunken Eldorado

Dokumentar, Historie • Frankrike

Tir 21. jul 17:20 - 18:25VGTV
På havbunnen ligger enorme verdier i gull fra forliste skip. Moderne teknologi gjør det mulig å hente opp, men hvem skal ha retten til det på sin side?