Utdanning

Svenska förklarad

Sverige

Søn 20. sep 00:55 - 01:05 • repriseSVT2
Shakespeare, Cervantes och Stiernhielm är tre verksamma författare under epoken renässansen, som döpts efter begreppet pånyttfödelse. Det här är en tid då böcker, tack vare boktryckarkonsten, går från att vara sällsynta till att kunna massproduceras. Men den europeiska kulturen sprids också med tvång - genom kolonialismen.