Talkshow

Dr. Phil

4.1 IMDbUSA

Man 21. sep 11:00 - 12:00 • repriseTV4
Stephanie är paranoid och har vanföreställningar och hennes syster anser inte att Stephanie inte längre kan ta hand om sina barn.