Krimdrama

Med hjartet på rette staden

Storbritannia • Sesong 17, Episode 10

Tir 23. feb 17:35 - 18:20 • repriseNRK2
Derek Gorman har mista førarkortet etter promillekøyring, men meiner politiet har lurt han og vil hevne seg på Miller. Dagen etter bryt nokon seg inn og gjer hærverk på politistasjonen. Og ein politibil vert stolen rett foran auga på PC Younger.

Sesonger og episoder

Sesong 17
 • Sesong 1
 • Sesong 7
 • Sesong 8
 • Sesong 9
 • Sesong 10
 • Sesong 11
 • Sesong 12
 • Sesong 13
 • Sesong 14
 • Sesong 15
 • Sesong 16
 • Sesong 17
 • Sesong 18
Sesong 17
 • Episode 1 - Stop Gap
  Krimdrama, S17:E1

  Det er lovløyse tilstandar i Aidensfield etter at PC Walker forsvann, og sjølv tante Peggy er bekymra for utviklinga. Men Miller veit råd, og snart er ein ny politimann på plass, til glede for nokon og bekymring for andre.

 • Episode 2 - Heirs Apparent
  Krimdrama, S17:E2

  PC Mason får testa sine evner som politimann då nokon stel tolv shilling frå kyrkja, og eit fotografi forsvinn frå Ashfordly Hall. David Stockwell bestemmer seg for å skrive eit testamente, noko som kanskje ikkje er ein god idé likevel.

 • Episode 3 - Night Mail
  Krimdrama, S17:E3

  Maskerte ranarar stoppar eit tog like utanfor Aidensfield og kjem seg unna med store verdiar. Togføraren blir skoten og drepen då han forsøkjer å stanse dei. Ein tidlegare kollega av PC Mason kjem til byen for å leie etterforskinga, og dei to politimennene er ikkje alltid like samde om korleis de...

 • Episode 4 - Love Story
  Krimdrama, S17:E4

  Tre pøblar frå Australia skapar trøbbel for fleire av innbyggjarane i Aidensfield. Pastor Jamie Finn dukkar opp for å hente motorsykkelen sin, men mest for å sjå Rosie igjen. Tante Peggy har lite pengar og får ein idé.

 • Episode 5
  Krimdrama, S17:E5

  Eit dødsfall og ei kidnapping pregar byen. Og det er meir ved ein gammal Rolls Royce enn det som møter auget. Tante Peggy vert skulda for å spreie bilete av nakne folk, men kan det verkeleg vere sant?

 • Episode 6
  Krimdrama, S17:E6

  Tida er inne for PC Mason til å reise frå Aidensfield, men han er ikkje lenger så sikker på at han ynskjer det. Syster Cassidy har mistanke om at unge Jimmy Masters har problem i heimen, og på puben organiserar Gina og Oscar Blaketon ein quiz.

 • Episode 7 - Burying the Past
  Krimdrama, S17:E7

  Joe og Rachel etterforskar dødsfallet til ein lærar frå byen, og samstundes vert Phil Bellamy gravlagt.

 • Episode 8 - Only Make Believe
  Krimdrama, S17:E8

  Ein gjest skapar trøbbel for Wetherby, medan Oscar og Ventress jobbar med ei privatdetektivsak og finn ut at dei står i fare for å bli avslørte.

 • Episode 9 - The Devil Rides Out
  Krimdrama, S17:E9

  Nokon målar eit marekors på kyrkjedøra i Eltering, og nokre dagar seinare blir gravstøttene velta og spraya med rød maling. Doktor Oakley inviterer nokre kolleger til middag, og Gina lagar maten.

 • Episode 10 - Changing Roles
  Krimdrama, S17:E10

  Derek Gorman har mista førarkortet etter promillekøyring, men meiner politiet har lurt han og vil hevne seg på Miller. Dagen etter bryt nokon seg inn og gjer hærverk på politistasjonen. Og ein politibil vert stolen rett foran auga på PC Younger.

 • Episode 11 - A Brush With the Law
  Krimdrama, S17:E11

  Nokon øydelegg kontoret til Gordon Radford, og det er mange personar som kan mistenkjast. Radford var ikkje på god fot med nokon, og sjølv trur han det er erkefienden lord Ashfordly som står bak ugjerninga.

 • Episode 12 - The Heart of a Man
  Krimdrama, S17:E12

  Den 17 år gamle dottera til ekteparet Middleton forsvinn, og foreldra trur at den amerikanske kjærasten hennar har noko med det å gjera. Nokon stel bronseskulpturar, og David finn fram ein gamal metalldetektor for å gå på skattejakt.

 • Episode 13 - Out of the Long Dark Night
  Krimdrama, S17:E13

  Nokon bryt seg inn i hytta til John Harper og stel pengane til den gamle, blinde mannen. Mistanken går til Albert Ross, det er ikkje anna enn trøbbel med den mannen.

 • Episode 14 - Take Three Girls
  Krimdrama, S17:E14

  Politibetjent Younger er nær ved å bli påkøyrd då bremsane til ekteparet Knight sviktar. Og medan dette skjer, bryt nokon seg inn i huset deira og målar hakekors og nazistiske slagord på veggene.

 • Episode 15 - Hey, Hey LBJ
  Krimdrama, S17:E15

  Legane Carol og Chris er ueinige om kva råd ei gravid tenåringsjente bør få, og pelsmotstandaren Sue Padgett kjem i vanskar då kjærasten hennar startar ein brann.

 • Episode 16 - Danse Macabre
  Krimdrama, S17:E16

  Ein ung ballettdansar kollapsar i Aidensfield, og dette utviklar seg til ei sak som Joe og Carol må jobbe med saman. Det er romantikk i lufta for Geoff, men den tar ei uventa retning.

 • Episode 17 - Missing Persons
  Krimdrama, S17:E17

  Folk i Aidensfield er forarga over eit par som stadig let dei to små barna sine vere åleine heime medan dei sjølve sit på puben og drikk. Ein ny person kjem til småbyen og lagar bry for Gina.

 • Episode 18 - Taking Stock
  Krimdrama, S17:E18

  Ein person som blir utsett for ei bilulykke viser seg å ha kontakt med kriminelle miljø. Kvifor kom han til Aidensfield? Peggy prøver å bli kvitt nokre geiter som er vrange å mjølke, utan å innsjå kor mykje dei er verdt.

 • Episode 19 - The Big Chill
  Krimdrama, S17:E19

  Eit parti med narkotika blir oppdaga av Rachel og Joe, men Gina utset seg for fare då ho blir ven med ein av dei som var innblanda. I mellomtida finn Peggy ein ny måte å tene pengar på.

 • Episode 20 - Bully Boys
  Krimdrama, S17:E20

  Joe syner Geoff korleis han skal ta kontroll over eit opprør hos veddelaupsagenten, medan Peggy vil oppmuntre David til å delta på ei samling på skulen.

 • Episode 21 - It Came from Outer Space
  Krimdrama, S17:E21

  Ein eksplosjon i skogen skapar rykte om ein meteoritt frå verdsrommet, men politiet mistenkjer at høgst jordiske, kriminelle aktivitetar, står bak.

 • Episode 22 - You Never Can Tell
  Krimdrama, S17:E22

  Ein tidlegare pop-manager vil feire bryllaupet sitt på Aidensfield Arms, men så hender noko frykteleg. Peggy blir teke med tjuvegods, og plutseleg minnest ho ingenting.

 • Episode 23 - Mixed Messages
  Krimdrama, S17:E23

  Carol ber Joe om hjelp då det blir reist mistanke rundt eit uventa dødsfall. Peggy oppdagar ein haug med skrot i bakgarden som ikkje tilhøyrer ho, og Gina nærmar seg slutten på svangerskapen.

 • Episode 24 - Oscar's Birthday
  Krimdrama, S17:E24

  To nykomlingar i Aidensfield skapar problem for Joe Mason. Mellombels førebur innbyggjarane seg til fest, David lærer å spele piano, og ein fødsel er i gang.