Dokumentar

For Somebody Else

2020 • Sverige • 79 min

Tir 23. feb 17:55 - 19:15VGTV
Vi følger tre kvinner i California som av forskjellige grunner har valgt å bli surrogatmødre og i ni måneder bærer fram barn som andre skal overta.