Dokumentar, Krim

Accident, Suicide, or Murder

USA

Eksperter undersøker dødsfall der dødsårsaken ikke er åpenbar. De går gjennom hendelsene fra start til slutt, og ser nærmere på utydelige spor og mistenkelig oppførsel som setter spørsmålstegn ved ulykkens natur.

Sesonger og episoder

Sesong 1
  • Sesong 1