Dokumentar, Kunst

All världens arkitektur

USA

Arkitekturhistorikern Dan Cruickshank utforskar världens största städer, byggnader och monument.