Ambulansen UK

Ambulansen UK

Originaltittel: Ambulance

I denne serien følger vi ambulansearbeiderne ved Haukeland Universitetssykehus/Helse Bergen, som har opp mot 60 000 utrykninger i året.

Dokumentar