Program

Verdas største polarekspedisjon

Originaltittel: Arctic Drift – A year in the Ice

Den tynne isen slår sprekkar og dei svoltne isbjørnane er nærgåande. Samstundes merkar også Mosaic-teamet effekten av den globale pandemien.

Dokumentar