Drama, Krig

Brent jord

1969 • Norge • 100 min

Under tyskernes siste krigsoperasjoner blir befolkningen i Øst-Finnmark tvangsevakuert, og okkupasjonsmakten bruker den brente jords taktikk under tilbaketrekningen. Noen familier kommer seg unna, og søker tilflukt i fjellene.