Coop og Cami spør verden
Coop & Cami Ask the World

Barneprogram, Sitcom • USA

Vi møter brødrene Coop og Cami som tar nesten alle sine beslutninger basert på meningene til de millioner av tilhengerne av Coopers nettsted kalt "ville du heller?"