Den enfoldige morderen
Den enfaldige mördaren

7.6 IMDb1982 • Drama • Sverige • 102 min

Når moren til Sven dør blir han overlatt til fabrikkeieren Höglund, en hensynsløs mann som gjerne utnytter og plager sine nærmeste.