Krimdrama

Den mistenkte

USA

Etterforskar Jane må jobbe hardt for å bli akseptert i det mannsdominerte drapsavsnittet.