Der verda endar
To the Ends of the Earth

7.3 IMDb2016 • Dokumentar • Canada • 80 min

Vi er snart 10 milliardar menneske som må dele på ressursane i verda. Heldigvis ser stadig fleire at vi må endre måten vi forbruker og bruker naturen på.