Natur

Det ville Alaska
Wild Alaska

1982 • Storbritannia

Miljøet og landskapet i Alaska er tøft, med ekstreme sesongvariasjonar. Nær polarsirkelen er vinteren lang og kald, og om sommaren fører storleiken og forma på landskapet til hetebølgjer. Samstundes har villmarka eit mangfaldig og rikt dyreliv.