Dokumentar, Dyr

Gjenoppdagelsen av T-Rex
The Real T rex with Chris Packham

Storbritannia

Banebrytende paleontologiske oppdagelser og det siste innen moderne teknologi har gitt oss en ny forståelse for en av jordens toppkonsumenter - Tyrannosaurus Rex.