Dokumentar, Nyheter

Dømt til døden
Death Row 2018 with Trevor McDonald

Storbritannia

Trevor McDonald drar tilbake til Indiana State Maximum Security Prison for å finne ut hvordan det går med de innsatte han har møtt der tidligere. Han utforsker også hvilken rolle dødsstraff spiller i det amerikanske samfunnet i dag.