Vitenskap

Enorme ingeniørfeil
Engineering Catastrophes

USA

Denne serien avdekker utrolige tabber og nestenulykker som ingeniørene ikke vil snakke om, fra det ekstraordinære til det latterlige. Vi analyserer hva som gikk galt og avslører hvordan det fikses.