Et ønske om barn
Future Baby

5.9 IMDb2016 • Dokumentar • Østerrike • 91 min

Menneskets reproduksjon er i endring. Ved hjelp av eggdonasjoner og surrogatmødre kan sterile også få barn, og ny teknologi gjør det mulig å oppgradere befruktede egg. Hvor langt ønsker vi å gå?