Dokumentar, Miniserie

Eva Braun: Liv og død med føreren
Eva Braun - Leben und Sterben mit dem Führer

2003 • Tyskland

Den 30. april 1945 tok Eva Braun sitt liv i bunkeren under rikskanselliet i Berlin sammen med Adolf Hitler, dagen etter at de giftet seg.