Nyheter, Spesial

Fjorden vår

Norge

Nordic Mining vil starte gruvedrift og dumpe avfallet i Førdefjorden. Dette er lokalbefolkningens historie om fjorden de har bodd ved i generasjoner.