Formel for kjærleik

Formel for kjærleik
Wunder Liebe

Dokumentar, Spesial • Tyskland

Kjærleik er meir enn berre kjensler. Denne sterke krafta påverkar både kroppen og hjernen, men kva fortel vitskapen om kjærleik?