Giftig sjøfart
Freightened: The Real Price of Shipping

7.8 IMDb2016 • Dokumentar • Spania • Frankrike • 90 min

Ni av ti ting du har i heimen er produsert i utlandet og frakta hit med skip. Frakteindustrien er ein nøkkelspelar i verdsøkonomien, men er ein industri som få ser noko til. Kven styrer denne enorme pengemaskina?