Dokumentar, Dyr

Great White Serial Killer

USA

Vi undersøker et mysterium i Surf Beach i California. Det kan virke som om samme hvithai vender tilbake for å drepe annethvert år, på så å si samme dag. Hvorfor kommer den tilbake?