Action, Drama

Hamilton: I nasjonens interesse
Hamilton - I nationens intresse

Sverige

Spesialagent Carl Hamilton får i oppdrag å infiltrere en internasjonal liga som har stjålet svenske GPS-styrte rakettvåpen. Oppdraget tar en ny vending når ligaen blir utsatt for et dødelig angrep fra en ukjent fiende.