Helt sjukt

Helt sjukt

Helse • Sverige

Varje avsnitt besöks av folkkära patienter som på ett öppenhjärtigt sätt berättar som sina hälsoproblem och om hur det kan vara att leva med en diagnos.