Dokumentar, Miniserie

I Nansens skispor over Grønland

Norge

Jørgen og Anders Aukland, Egil Nilsen og Eirik Bruland er midt i et rekordforsøk i å krysse Grønland på ski, når de møter et voldsomt uvær i isødet. Her ser vi dramaet dokumentert fra innsiden av stormen.