Jakta på gull
La rage de l'or

Dokumentar, Miljø • Canada • Frankrike

Dei seinaste 15 åra har vi vunne ut meir gull enn nokon gong tidlegare. Kvar kjem denne gullfeberen frå? Vi ser nærmare på politikk og økonomi i gullhandelen.