Jakta på gull

Jakta på gull

Dokumentar, Miljø, Canada, Frankrike

Dei seinaste 15 åra har vi vunne ut meir gull enn nokon gong tidlegare. Kvar kjem denne gullfeberen frå? Vi ser nærmare på politikk og økonomi i gullhandelen.